lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet

Kursstart våren 2017

Människan är en aktiv person!

Det är arbetsterapins grundsyn oavsett om man är frisk eller sjuk.

Arbetsterapi fokuserar på samspelet mellan aktivitet, människa och omvärld i olika situationer i livet och aktiviteternas betydelse för hälsan och ett bra liv.

Alla människor har egna resurser och arbetsterapeutens uppgift är att hjälpa personer skapa förutsättningar för att leva så självständigt som möjligt och att uppleva livskvalitet och delaktighet i samhället utifrån individens egna förutsättningar efter skada, sjukdom eller medfött funktionshinder.

Utbildningen till arbetsterapeut tar tre år och ger 180 högskolepoäng, den leder både till en kandidatexamen och en yrkesexamen i arbetsterapi.

På Arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet läser man, förutom huvudämnet arbetsterapi, aktivitetsvetenskap, medicin- och samhälls- och beteendevetenskap. Studierna handlar om att förstå och förklara individers aktivitetsförmåga under olika perioder i livet och aktiviteters samband till hälsa och ohälsa. Psykologi ingår bland annat i de samhälls- och beteendevetenskapliga ämnena och anatomi och sjukdomslära är en del av de medicinska områdena.

Internationellt

Att studera utomlands är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom möjligheten till en intressant utblick i världen får du även tillfälle att lära känna nya kulturer och skaffa nya vänner. Det är också en värdefull merit för framtiden, men det innebär också ett stort ansvar.

För att underlätta för dig som är intresserad av att under en period genomföra utbyte med ett annat land finns denna information, där du finner svar på vilka utbytesmöjligheter som finns när du läser på arbetsterapeutprogrammet.