lu.se

Medicinska fakulteten

Lunds universitet

Meny

2017-06-19

Generna som styr din förmåga att försvara dig

Forskare vid Lunds universitet och deCODE Genetics på Island har studerat hur vårt antikroppsförsvar påverkas av variation i vår DNA-sekvens. Man upptäckte 38 tidigare okända genvarianter som styr blodets antikroppsnivåer, och därmed kan påverka vårt immunförsvar. Upptäckten, som nu publiceras i Nature Genetics, kan få betydelse för framtida forskning och behandling av t ex immunsjukdomar o  [...]